Choroba Leśniowskiego-Crohna leczenie Bielsko

Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna Bielsko Biała

Choroba Leśniowskiego – Crohna to nieswoiste, przewlekłe zapalenie jelit, najczęściej występujące w końcowym odcinku jelita krętego i okrężnicy, choć może też dotyczyć innych odcinków przewodu pokarmowego. Zmiany obejmują całą grubość ściany jelita.

Przyczyny choroby Leśniowskiego-Crohna:

Przyczyna choroby jest nieznana, choć wskazuje się i predyspozycje genetyczne (uszkodzenie genu NOD1 i NOD2) i dietetyczne (nietolerancja glutenu i uszkodzenie genów HLA DQ2 i HLA DQ8) i zakaźne (m.in.: mycobacterium avium, escherichia coli, bacteroides fragilis, pierwotniak z rodzaju Blastocystis). Prawdopodobne jest też powiązanie wystąpienia choroby i/lub jej zaostrzenia z paleniem tytoniu. Choroba najczęściej występuje u osób młodych; najczęściej jest rozpoznawana u osób między 14 a 24 r.ż. Początek choroby to zazwyczaj przewlekła biegunka, której towarzyszy ból brzucha, gorączka, brak apetytu, utrata masy ciała, uczucie pełności. U wielu pacjentów pierwsze symptomy choroby przypominają zapalenie wyrostka robaczkowego, z objawami ostrego bólu brzucha. U 1/3 pacjentów pojawiają się zmiany okołoodbytnicze w postaci przetok i pęknięć. U dzieci choroba często jest rozpoznawana podczas poszukiwania przyczyny zahamowania rozwoju fizycznego, gorączki niewiadomego pochodzenia, zapaleń stawów, niedokrwistości, natomiast objawy takie jak biegunka i bóle brzucha mogą nie występować.

Najczęściej spotykane w chorobie Crohna objawy to:

  • zapalenie jelit charakteryzujące się bólem w prawym dolnym podbrzuszu,
  • silne bóle kolkowe spowodowane nawracającą częściową niedrożnością jelita, wywołaną zwężeniem jego światła,
  • osłabienie i niedożywienie wynikające z przewlekłego, rozlanego stanu zapalnego jelita czczego i krętego,
  • przetoki jelitowe i ropnie.

Czyli część objawów związana jest bezpośrednio ze zmianami w jelitach, część zaś stanowią objawy pozajelitowe.

Podobnie powikłania – część jest ograniczona do przewodu pokarmowego, część stanowią powikłania pozajelitowe. Do znaczących powikłań pozajelitowych należą powikłania wynikające z gwałtownych reakcji immunologicznych (zapalenie stawów obwodowych, zapalenie nadtwardówkowe, rumień guzowaty), zmiany narządowe będące wynikiem zaburzonej funkcji (działania) jelit (takie jak powikłania nerkowe, wynikające z zaburzenia metabolizmu kwasu moczowego), powikłania ogólnoustrojowe towarzyszące zespołowi złego wchłaniania; powikłania będące wynikiem powstania zmian ropnych (ropnie, przetoki do innych narządów i tkanek). Dyskutowany jest wpływ predyspozycji genetycznych na wystąpienie takich powikłań jak zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, zapalenie stawów krzyżowo-biodrowych, zarastające zapalenie dróg żółciowych.

U chorych z długo trwającą chorobą wzrasta ryzyko wystąpienia raka jelita.

Ostateczne rozpoznanie ustala się na podstawie badania radiologicznego (wlew doodbytniczy), ponieważ ani badanie przedmiotowe, ani inne badania dodatkowe (badania laboratoryjne krwi) nie pozwalają wykluczyć innych przyczyn. Choć w badaniach dodatkowych mogą pojawiać się liczne nieprawidłowości (niedokrwistość, hipoalbuminuria, leukocytoza, CRP, białka ostrej fazy), to jednak nie są one charakterystyczne dla tej choroby. W wątpliwych przypadkach w rozpoznaniu pomocne będą kolposkopia i biopsja jelita. Endoskopia górnego odcinka przewodu może uwidocznić zmiany analogiczne do tych, jakie występują w jelicie grubym.

Choroba Crohna może stanowić problem diagnostyczny. Mnogość objawów, często wyraźnie kierujących uwagę lekarza na inne patologie (współistniejące lub będące wynikiem choroby) zaciera obraz choroby. Dodatkowo, jeśli choroba Crohna ograniczona jest tylko do jelita grubego, trudno odróżnić ją od wrzodziejącego zapalenia jelita (takie problemy diagnostyczne dotyczą około 20% pacjentów).
Według medycyny chińskiej jelito grube jest parą narządów z płucami i skórą, a dwunastnica, przełyk, żołądek i trzustka są pod kontrolą śledziony.

Leczenie choroby Leśniowskiego – Crohna Bielsko Biała*

Według naszej wiedzy pierwotną przyczyną choroby Crohna jest borrelia. Kiedy wniknie ona do organizmu powoduje, że nasz układ immunologiczny zaczyna pracować w trybie autoagresji tzn., że w przypadku opisywanej jednostki chorobowej przeciwciała zaczynają rozpoznawać jelita i często też inne odcinki przewodu pokarmowego, jako zagrożenie i zaczyna je niszczyć.

Nowoczesna medycyna informacyjna stosowana przez nas potrafi usunąć borrelię i jej toksyny oraz inne współistniejące koinfekcje (chlamydia, riketsje, toksoplazma, yersinia, piroplazmy, mycobacterium), naprowadzić układ odpornościowy na właściwy tryb pracy, a następnie zapodać informację o prawidłowych jelitach i/lub innych składowych przewodu pokarmowego.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami dotyczącymi badania EAV metodą Volla i terapii holograficznej, które wykonujemy w Bielsku Białej, w Lalima Diamond Med:

(*) – Uwaga:

  • Badanie EAV metodą Volla i naturoterapie stosowane przez Lalima Diamond Med nie zastępują konsultacji i pomocy lekarskiej. Kontaktuj się często ze swoim lekarzem.
  • Leczenie choroby Leśniowskiego – Crohna terapią naturalną, nie posiada wyjaśnienia, ani naukowego potwierdzenia w świetle powszechnej wiedzy medycyny akademickiej. Nasza naturoterapia biorezonansowa oddziałuje za pomocą kryształów na ciało holograficzne (aurę) człowieka przywracając jego naturalne wibracje.
  • W Europie Zachodniej elektrodermalny test EAV Volla realizuje ok. 30.000 lekarzy. Niemieckie kasy chorych pokrywają koszt badania EAV od 1984 roku, jeśli badania metodami medycyny akademickiej nie dały rezultatu!